Upravit stránku

Porovnání základních emisních limitů pro zařízení EVO a ostatní energetické zdroje

Data jsou vztažena dle vyhlášky 415/2012 Sb. pro nová zařízení od 1.1.2018, pro zařízení o příkonu v palivu 5 – 50 MW. Specifické emisní limity jsou zde pro porovnání přepočteny na stejný referenční obsah kyslíku 11 %.