Upravit stránku

Mýty o spalování

 

1. TAM, KDE JE SPALOVNA, PŘESTÁVAJÍ TŘÍDIT

Zařízení pro energetické využití odpadů zajímají až ty odpady, které zůstanou po vytřídění využitelných složek. Vyplývá to i z technických parametrů těchto zařízení. Zbytkový komunální odpad má určitou výhřevnost a spalovna je na ni dimenzována.

 

2. SPALOVNA JE ŠPINAVÉ PÁCHNOUCÍ ZAŘÍZENÍ

 
Místo, kam se svážejí odpady z celého širokého okolí, nemůže vypadat jako operační sál moderní nemocnice – i když v některých případech se mu skoro blíží. Návštěvník spalovny je čistotou provozu překvapen. Odpady se skladují v uzavřených prostorách bunkrů a směřují rovnou ke spálení. V bunkru je udržován podtlak za účelem nešíření zápachu do okolí a odsávaný vzduch je použit pro spalovací proces. Provoz je automatický, řízený z velínu. Zařízení EVO vždy počítá s odběrem vyrobených energií. Proto je budováno v návaznosti na městskou soustavu rozvodu energií a musí být dopravně dokonale přístupné. Nepřetržitý provoz zařízení EVO 24 hodin denně, po 7 dní v týdnu včetně svátků vyhovuje nárokům okolní aglomerace na zásobování energií. Strategická poloha Elektrárny Opatovice a ideální infrastruktura přímo předurčují tuto lokalitu k energetickému využití odpadů.
 

 

3. ZE SPALOVEN JDE ČERNÝ, NEBEZPEČNÝ KOUŘ

 
Ani toto tvrzení není pravda. Proces EVO produkuje emise, podobné či stejné látky se však uvolňují i u vás doma v kamnech, v motorech aut, nebo i z táboráku. Rozdíl je v tom, že ve spalovně jsou vybudována vysoce výkonná a spolehlivá zařízení, která většinu emisí zachytí a odstraní a veškeré zbytkové výstupy znečišťujících látek jsou nepřetržitě kontrolovány. Tvrdí se, že spalovny jsou nejhlídanějšími provozy. Množství znečišťujících látek v odcházejících spalinách je pak zcela zanedbatelné a dá se srovnat se spalinami, které odcházejí z výtopny na zemní plyn (jež je obecně považována za nejčistší zdroj energie).
 

 

4. SPALOVNY PLÝTVAJÍ CENNÝM MATERIÁLEM

 
Ve spalovně komunálního odpadu se surovinami neplýtvá. Naopak! Z odpadu, který by bez užitku skončil na skládce, dokážou získat elektřinu a teplo. Tím, že používají odpad jako palivo, vlastně ušetří obrovské množství uhlí, ropy, či zemního plynu. Tyto suroviny se musejí složitě vytěžit a po spálení je nevratně ztratíme pro budoucí generace. Jsou to neobnovitelné zdroje: když je spálíme při výrobě energie, jsou definitivně zničeny. A přitom se z uhlí i z ropy dá vyrábět velké množství nejrůznějších materiálů: veškeré plasty a barvy jsou například z ropy. Je skoro škoda tak kvalitní materiály jen spalovat, místo abychom z nich vyráběli více užitečných výrobků. Na druhé straně je škoda zbytky výrobků, vyrobených z ropy, nechávat bez užitku ležet na skládce. Jde o vlastně mnohem efektivnější, intenzivnější využití ropy: v prvním kroku se z ní vyrobí plastový výrobek, ten se použije a vytřídí a pak, když už nemůže dobře sloužit a skončil by na skládce, se z něj vyrobí teplo a elektřina. Energetickým využíváním zbytkového směsného komunálního odpadu šetříme neobnovitelné zdroje, a tím životní prostředí.

JSOU TEDY SPALOVNY ŠPATNÉ?

 
Nejsou! Tak zvané "spalovny" mají u nás u většiny lidí velmi špatnou pověst. Lidé si představují velké, špinavé fabriky, které na dálku páchnou, a jde z nich černý smrdutý kouř. Spalováním odpadu prý nadměrně znečišťujeme ovzduší a do prostředí unikají vysoce toxické látky, například dioxiny. Také prý plýtváme cenným materiálem, odpadem, který by se ještě dal využít.
  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.