Upravit stránku

Nejčastější otázky

Jsou emise vycházející ze zařízení na energetické využití odpadů (EVO) vyšší než z teplárny využívající jako palivo uhlí?

Rozhodně nejsou. Emise, které produkují moderní zařízení na energetické využití odpadů, jsou srovnatelně blízké emisím z plynových zdrojů. Je třeba dodat, že vše je pod dohledem státních orgánů a přísné legislativy, která těmto zařízením EVO stanovila podstatně nižší emisní limity než uhelným zdrojům.

Je provoz zařízení EVO hlučnější než stávající provoz Elektrárny Opatovice?

Není. Provoz zařízení EVO nijak neovlivní život obyvatel v okolí. To platí pro zařízení EVO i pro dopravu odpadů. EVO je vůči svému okolí také bezpachové.

Kolik procent směsného komunálního odpadu by se dalo energeticky využít?

Energeticky se dá využít 100% směsného komunálního odpadu. Smysluplné pro EVO je ale použít jen odpad, který skončí v černých kontejnerech, tedy již po vytřídění na straně občanů. Sklo, papír a plasty patří do barevných kontejnerů. Jedná se tedy o ideální životní cyklus odpadů, tedy předcházení jeho vzniku, třídění, recyklace a energetické využití zbylé části, která by jinak končila bez využití na skládkách.

Kolik zařízení na energetické využití odpadů v ČR existuje?

Jsou 3 - Praha, Brno a LIberec. Všechny jsou napojeny na centrální zásobování teplem pro obyvatelstvo. Ve fázi výstavby je zařízení EVO v Plzni.

Lze komunální odpad využít pro výrobu elektřiny tepla?

Ano, zejména energetické využití odpadu v kogenerační výrobě je ideálním způsobem. Spálením nebo zplyněním komunálního odpadu je tak možné vyrobit elektrickou energii a teplo, které pak lze dále distribuovat v rámci centrálního zásobování teplem.

Je skládkování z dlouhodobého pohledu ekologičtější než energetické využití odpadů?

Rozhodně není. Skládkování je běh na dlouhou trať s mnoha ekologickými i legislativními riziky, např. s možným budoucím ovlivněním či znehodnocením zásob spodních vod. Energetické využití odpadů je v současnosti vhodným řešením, jak bezpečně zneškodnit námi vytvořený odpad. Zároveň tento proces přinese výrobu energií (elektřina, teplo) a tím šetří přírodní zdroje (uhlí, plyn).

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.