Upravit stránku

Bude se v Opatovicích energeticky využívat odpad?

(www.iuhli.cz) Opatovická elektrárna (EOP) by mohla v budoucnu spalovat směsný komunální odpad, sama ale žádné aktivní kroky vedoucí ke vzniku zařízení na energetické využití odpadů nepodniká.

Společnost to uvedla na svých webových stránkách. O možnosti spalování odpadu nedávno s vedením firmy diskutovala komise životního prostředí pardubického magistrátu. Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje však se spalovnou nepočítá.

Stanovení alternativního projektu k palivu využívanému v současnosti nebo palivovému mixu záleží na budoucím vývoji cen jednotlivých komodit a vývoji legislativního prostředí,“ uvedl výkonný ředitel EOP Václav Pašek. Podle něj by šlo o efektivní využití odpadu od jeho vzniku až po finální energetické zpracování.

Podle pardubického zastupitele a člena komise životního prostředí Jana Linharta je prioritní předcházení vzniku odpadů a jejich následná recyklace. Teprve poté, co by zůstal po vytřídění odpad, který by bylo možné spálit, bylo by možné jeho energetické využití. EOP má pro spalování odpadu tu výhodu, že leží mezi krajskými městy a zásobují je teplem. „Elektrárna by mohla využít části stávající technologie a kapacitu podle potřeby upravovat,“ řekl Linhart.

Zmínka o výstavbě spalovny komunálního odpadu s předpokládanou kapacitou 100 tisíc tun odpadu ročně se objevila v územní energetické koncepci Pardubic. Zařízení by mělo vzniknout až po roce 2024 v souvislosti s ukončením skládkování komunálního odpadu po tomto datu.

Krajský plán odpadového hospodářství uvádí, že energeticky je dlouhodobě využíváno pět až šest procent produkovaných odpadů. V kraji působí společnost ecorec Česko, která se zabývá zpracováním průmyslového a tříděného komunálního odpadu. V současnosti má až 70 tisíc tun komunálního odpadu zpracovaného na palivo vhodné do pece na výrobu cementářského slínku. Firma působí nedaleko prachovické cementárny, která má technologii na spoluspalování takového paliva až do množství 85 tisíc tun za rok.

V Opatovicích nad Labem se lidé v roce 2006 postavili proti tomu, aby obec souhlasila s umístěním velké spalovny odpadů na svém území. Měla mít kapacitu 90 tisíc tun ročně, výhledově i dvojnásobnou. Zastupitelstvo obce už předtím na vstup do společnosti pro výstavbu spalovny kývlo, obyvatelé si však vynutili místní hlasování a záměr odmítli. O rok dříve spalovnu v referendu odmítla také sousední obec Čeperka. Po protestech veřejnosti, ekologů, sousedních obcí a královéhradeckého magistrátu a kvůli neshodě s opatovickou elektrárnou, kde mělo zařízení stát, byl záměr přesměrován do areálu elektrárny ve Chvaleticích v témže okrese. Nakonec sešlo i z něj.

Elektrárna Opatovice nad Labem je kogenerační uhelná elektrárna, kterou provozuje společnost Elektrárny Opatovice. Ta je součástí Energetického a průmyslového holdingu. Kromě výroby elektřiny elektrárna dodává teplo do několika měst včetně Hradce Králové a Pardubic.