Upravit stránku

Novinky

Diskuze vedení společnosti se zástupci okolních měst a obcí

Zástupci EOP, okolních obcí a Hradce Králové diskutovali o záměru vybudování zařízení na energetické využití komunálních odpadů.

Zahřejí naše domovy odpadky?

(Deník 7.2. 2019) EOP oprašuje projekt výstavby spalovny komunálního odpadu. Teplem by mohla v budoucnu zásobovat pardubickou i hradeckou aglomeraci.

Jestli se bude někdy směsný komunální odpad z našeho regionu energeticky využívat je především politické rozhodnutí

EOP pro ČT: "Pokud strategie nakládání s odpady měst a obcí bude podporovat přeměnu SKO na energii, jsme připraveni se na takovémto projektu aktivně podílet."

Škvára končí na skládce, ale může z ní být silnice, říká ředitel spalovny

Technologie ve spalovnách jsou mnohem čistší, než legislativa požaduje. ZEVO Malešice vypouští desetinu až polovinu povoleného množství látek.

Každá domácnost produkuje odpad, co ale s ním?

Zatím poslední 6. díl komiksu směřuje do budoucna. Je odpad energie a je možné ho využít pro výrobu elektřiny a tepla? Vše jednoduše vysvětlí náš Uhlík.

Levné skládky nám škodí, lidé musí o odpadech více přemýšlet

(www.idnes.cz) Zvedneme poplatek za skládkování, aby lidé a firmy o odpadech více přemýšleli, říká Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů na ministerstvu životního prostředí.

Hvězdné nakládání odpadů ve Vídni

(www.cityone.cz) Svým všestranným přístupem Vídeň minimalizuje skutečné objemy odpadu, v následujícím článku si ukážeme detailněji úspěšnost jejich integrovaného systému.

Odpad jako zdroj energie - stručně, věcně, přehledně

(www.oenergetice.cz) Jak jsou na tom v oblasti energetického využití odpadů jednotlivé evropské státy a jak energeticky využívá odpad Česká republika?

Elektrárna se sjezdovkou má potenciál stát se turistickým magnetem Kodaně

(www.novinky.cz) Ačkoli má jít primárně o stavbu, která bude přetvářet odpad v energii, nabídne mnohem širší využití.

Hlavním znečišťovatelem je doprava a lokální vytápění

(ČTK,13.3.2018) Hlavním znečišťovatelem ovzduší v Česku je doprava a lokální vytápění, nikoliv velké zdroje. Ve svých vyjádřeních to uvedla většina provozovatelů uhelných elektráren v Česku a Svaz průmyslu a dopravy. 

Překračování imisních limitů způsobují lokální topeniště a doprava

(TSČR 29.1.2018) Teplárny v ČR investovaly do snižování emisí znečišťujících látek od roku 2013 již více než 20 miliard korun. Díky tomu se podařilo mezi lety 2014 a 2016 snížit emise prachu o 36 %.

Za lepší spalování. Praha investuje tři miliardy do spalovny v Malešicích

(Euro 29.11. 2017) Spalovnu odpadů v Praze-Malešicích čeká komplexní rekonstrukce, která zabere skoro pět let a vyjde odhadem na 2,8 miliardy korun.

Odpad přemění na teplo a elektřinu, slouží i jako sjezdovka (MfD)

V zemích západní Evropy je naprosto běžné odpady nejen recyklovat, ale také z nich vyrábět energii.

 

Ideální řešení části odpadového hospodářství regionu v seriálu Teplo v kostce

Co do budoucna s komunálními odpady? Prevence, třídění a následné energetické využití. Vše v našem osvětovém seriálu.

Oběhové hospodářství by mohlo stát u koncepce nakládání s odpady

V rozhovoru pro časopis All for Power odpovídal na otázky energetického využití odpadů ředitel ZEVO Malešice, Dr. Ing. Aleš Bláha.

Část energie z opatovické elektrárny by mohla být v budoucnu z odpadů (ČRo Pardubice)

Uhelná elektrárna v Opatovicích nad Labem by v budoucnu mohla spalovat i odpady. V současné době z hnědého energetického uhlí vyrábí a dodává tepelnou energii a teplou vodu do Pardubic i sousedního Hradce Králové.

Bude se v Opatovicích energeticky využívat odpad?

(www.iuhli.cz) Opatovická elektrárna (EOP) by mohla v budoucnu spalovat směsný komunální odpad, sama ale žádné aktivní kroky vedoucí ke vzniku zařízení na energetické využití odpadů nepodniká.

Spustili jsme informační platformu k energetickému využití odpadů

Tato webová prezentace má za cíl informovat širokou veřejnost o tom, co je to vlastně energetické využití odpadů a jaké jsou jeho výhody pro obyvatele spádových měst a obcí.