Upravit stránku

Proč uvažovat o zařízení EVO v Opatovicích nad Labem?

V první řadě je třeba říct, že Elektrárny Opatovice, a. s. v současné době pouze posuzují záměr vybudování nového moderního zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu. Stanovení alternativního projektu k v současnosti využívanému palivovému mixu záleží na budoucím vývoji cen jednotlivých komodit a vývoji legislativního prostředí.

Časový horizont případné výstavby je dán budoucím vývojem vnějších ekonomických podmínek projektu a veřejnoprávního projednávání, rozhodně se jedná o několik let.

Chceme přijmout evropskou legislativu, podobně jako tomu je například ve Švédsku, Německu, nebo ve Švýcarsku. Tam se ustupuje od toho nejjednoduššího řešení odpadů, tedy skládkování směsného komunálního odpadu a klade se důraz na daleko ekologičtější proces - třídění a následné energetické využití.

Lokalita v blízkosti Elektrárny Opatovice je v současnosti jedním z ideálních míst, které nabízí jak kvalitní infrastrukturu z pohledu dopravní dostupnosti, tak především možnost výroby elektřiny a tepla v kogenerační výrobě a následnou distribuci tepla v soustavě zásobování teplem EOP až ke koncovému odběrateli.

Proč tedy energeticky využívat tam, kde jsou na to dobré podmínky?

Protože odpad je energie, kterou můžeme recyklovat a předat koncovým odběratelům.