Upravit stránku

Technologie

K energetickému využívání odpadů dochází v zařízeních EVO, které však v ČR nemají mnoho příznivců. Bohužel neprávem a to díky špatné informovanosti občanů.

Energetickým využitím odpadu se nechá využít energie v odpadech na výrobu elektřiny nebo tepla v a případně při kogenerační výrobě elektrickou energii a teplo. Procesem spalování sice opravdu vznikají emise, obdobné se však uvolňují i u jiných spalovacích procesů, ať již z našich kamen, táboráků, ohňostrojů, motorů aut případně lesních požárů. Podstatný rozdíl je však v tom, že zařízení EVO umí převážnou většinu těchto emisí zachytit a odstranit. Umí využít energii odpadu s vysokou účinností a pro spaliny odcházející z kotle je vybaveno vysoce výkonným filtračním zařízením, moderní odlučovací technikou a veškeré znečisťující látky jsou nepřetržitě kontrolovány.

Je třeba zdůraznit, že tato zařízení mají legislativně stanoveny mnohem přísnější emisní parametry, než jsou parametry pro stávající běžné teplárny a elektrárny. Za použití vhodných kombinací nejlepších dostupných technik (BAT) jsou emisní parametry nových zařízení EVO dokonce hluboko pod úrovní předepsaných limitů. Dá se říci, že produkce emisí z procesu EVO jsou srovnatelné s emisemi elektráren na zemní plyn, které jsou považovány za nejčistší zdroj energie.

Co lze využít v našich podmínkách?

Zařízení EVO Opatovice znamená moderní zařízení pro energetické využívání odpadů postavené na těchto principech:

  • Předtříděný komunální odpad bude po příchodu do zařízení bez dalších úprav (kromě drcení objemového odpadu) dávkován do procesu energetického využívání
  • Současně bude vyráběna elektrická a tepelná energie
  • Instalovaný proces čištění spalin bude garantovat dodržení přísných emisních limitů daných legislativou
  • Obávané škodliviny budou separovány tak, aby byly odděleny od životního prostředí