Upravit stránku

Technologie

Zařízení EVO - nejen spalovna

K energetickému využívání odpadů dochází v zařízeních EVO, které však v ČR nemají mnoho příznivců. Bohužel neprávem a to díky špatné informovanosti občanů.

Energetickým využitím odpadu se nechá využít energie v odpadech na výrobu elektřiny nebo tepla v a případně při kogenerační výrobě elektrickou energii a teplo.Procesem spalování sice opravdu vznikají emise, obdobné se však uvolňují i u jiných spalovacích procesů, ať již z našich kamen, táboráků, ohňostrojů, motorů aut případně lesních požárů. Podstatný rozdíl je však v tom, že zařízení EVO umí převážnou většinu těchto emisí zachytit a odstranit. Umí využít energii odpadu s vysokou účinností a pro spaliny odcházející z kotle je vybaveno vysoce výkonným filtračním zařízením, moderní odlučovací technikou a veškeré znečisťující látky jsou nepřetržitě kontrolovány.

Graf zobrazuje zákonné emisní limity vs. očekávané hodnoty zařízení EVO Chotíkov
Je třeba zdůraznit, že tato zařízení mají legislativně stanoveny mnohem přísnější emisní parametry, než jsou parametry pro stávající běžné teplárny a elektrárny. Za použití vhodných kombinací nejlepších dostupných technik (BAT) jsou emisní parametry nových zařízení EVO dokonce hluboko pod úrovní předepsaných limitů. Dá se říci, že produkce emisí z procesu EVO jsou srovnatelné s emisemi elektráren na zemní plyn, které jsou považovány za nejčistší zdroj energie.

Co lze využít v našich podmínkách?

Zařízení EVO Opatovice znamená moderní zařízení pro energetické využívání odpadů postavené na těchto principech:

  • Předtříděný komunální odpad bude po příchodu do zařízení bez dalších úprav (kromě drcení objemového odpadu) dávkován do procesu energetického využívání
  • Současně bude vyráběna elektrická a tepelná energie
  • Instalovaný proces čištění spalin bude garantovat dodržení přísných emisních limitů daných legislativou
  • Obávané škodliviny budou separovány tak, aby byly odděleny od životního prostředí