Upravit stránku

Co nám EVO může přinést?

Podívejme se na to pohledem průměrné 4 členné domácnosti

Takováto průměrná 4 členná domácnost žijící v bytě za rok spotřebuje 3 500 kWh elektrické energie a 25 GJ tepla pro potřeby vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.  

Stejná rodina za stejné období vyprodukuje i po vytřídění komunálního odpadu více než jednu tunu směsného komunálního odpadu.  

Na názorném příkladu můžete vidět, že díky třídění odpadu, jeho recyklaci a energetickému využití zbytku směsného komunálního odpadu může mít tato domácnost až 15% potřeby pokryté z této "recyklované" energie.